όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε ένα συνταξιοδοτικό πλάνο


-Πότε θα συνταξιοδοτηθώ;

Την ώρα που στη δημόσια συνταξιοδότηση τα όρια ηλικίας μπορούν να μεταβληθούν, λόγω δημοσιονομικών και δημογραφικών παραγόντων, στην ιδιωτική ασφάλιση η ελεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελεί την ειδοποιό διαφορά. Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σάς δίνουν τη δυνατότητα να προγραμματίσετε οι ίδιοι το πότε θα συνταξιοδοτηθείτε, με την ηλικία συνταξιοδότησής σας να παραμένει αμετάβλητη.

-Πώς θα σχεδιάσω ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα μέτρα μου;

«Κλειδί» για έναν προσεκτικό σχεδιασμό αποτελεί η εισοδηματική αναλογική, βάσει της οποίας διαμορφώνεται το ποσό της σύνταξης και των εισφορών. Υπό αυτό το πρίσμα, το πρόγραμμα διατηρείται βιώσιμο, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες οικονομικού εκτροχιασμού στο μέλλον. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός της ιδιωτικής σύνταξης κυμαίνεται ιδανικά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος, ενώ οι εισφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 8%.

-Θα μπορέσω να λάβω εφάπαξ;

Οι βασικές λύσεις που σας παρέχουν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι οι εξής: πριν τη λήξη του συνταξιοδοτικού προγράμματος, παρέχεται το δικαίωμα ρευστοποίησης του αποταμιευτικού λογαριασμού ανά πάσα στιγμή. Στη λήξη του προγράμματος, παρέχεται το δικαίωμα επιλογής να λάβει το συμφωνηθέν ποσό είτε ως εφάπαξ είτε ως μηνιαία ισόβια παροχή. Το πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών είναι πλέον αυστηρότερο, καθώς υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους από την Τράπεζα της Ελλάδος.

-Είναι φερέγγυες οι ασφαλιστικές εταιρίες για την επιλογή ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος;

Το πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών είναι πλέον αυστηρότερο, γεγονός που αποτελεί έξτρα εγγύηση για τη διασφάλιση των συμφερόντων σας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους από την Εποπτεύουσα Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος), ενώ είναι υποχρεωμένες, βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού της Φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Solvency ΙΙ), να δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις με τους οικονομικούς τους δείκτες.

-Υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή της σύνταξης;

-Θα συνταξιοδοτηθώ άμεσα;

Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει λίγο πριν τη λήξη του συμβολαίου σας προκειμένου να αποφασίσετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να σας καταβληθεί η σύνταξη. Η διαδικασία συνταξιοδότησης ξεκινά τον επόμενο μήνα από τη λήξη του συμβολαίου, σε αντίθεση με το Δημόσιο, στο οποίο η διαδικασία συνταξιοδότησής σας μπορεί να διαρκέσει έως και 3 έτη.

-Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην τελική σύνταξη που θα λάβω;

Σε καμία περίπτωση. Γνωρίζετε από την αρχή της σύναψης του συνταξιοδοτικού συμβολαίου σας το ποσό της σύνταξής σας, το οποίο παραμένει αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής σας. Σκοπός των ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ασφάλειας και ηρεμίας, μέσα στο οποίο ο πολίτης μπορεί να διαφυλάσσει τα σπουδαιότερα υλικά ή άυλα αγαθά του.

Αρέσει σε %d bloggers: