Home sweet home

Το σπίτι σου είναι το μέρος που πρέπει να νιώθεις ασφάλεια. Φρόντισε το όσο καλύτερα μπορείς!
Είναι όμορφο να απολαμβάνουμε όλα όσα έχουμε αποκτήσει.

Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω.

Ασφάλεια σπιτιού για προστασία από πολλούς κινδύνους

αρχείο λήψης  Ασφαλιζόμενη Αξία Οικοδομής σε αξία καινούργιου : € 100.000,00
αρχείο λήψης  Ασφαλιζόμενη Αξία Οικοσκευής σε αξία καινούργιου : € 35.000,00
Σχετική εικόνα  Καλύψεις κτιρίου & οικοσκευής Full Home D

Double-J  Πυραγιά

Καλύπτονται οι Ζημιές από Φωτιά (σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συμβολαίου)Oroi Full Home D

Double-J  Πτώση κεραυνού

Καλύπτονται οι Ζημιές από Πτώση Κεραυνού (σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συμβολαίου)

Double-J  Έκρηξη (Φυσική ή Χημική)

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές από έκρηξη φυσική ή χημική έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.

Double-J  Ζημιές από πτώση / πρόσκρουση αεροσκαφών ή τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά

Καλύπτονται οι ζημιές από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποκολλήθηκαν από αυτά.

Double-J  Ζημιές από καπνό

Double-J  Τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη.

Double-J  Πυρκαγιά προερχόμενη από δάσος, συστάδες δένδρων θάμνων κλπ.

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προέρχονται άμεσα από Πυρκαγιά δασών, θάμνων, συστάδων δέντρων ή εκχέρσωσης εδάφους με φωτιά.

Double-J  Αστική ευθύνη προς τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους, για τις Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την μετάδοση πυρκαγιάς καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 20% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο € 18.000,00 ανά γεγονός

Double-J  Εξοδα κατεδάφισης εκκαθάρισης & απομάκρυνσης ερειπίων

Καλύπτονται τα έξοδα για την κατεδάφιση ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων, συντριμμάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει μέχρι ποσό ίσο με το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με μέγιστο κεφάλαιο € 3.000,00 ανά γεγονός

Double-J  Όρος πρόνοιας

Ισχύει με όριο 20% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Οικοδομής.

Ο ασφαλιζόμενος δεν θα θεωρείται συνασφαλιστής, εάν κατά τον χρόνο της ζημιάς η αξία των ασφαλιζόμενων Οικοδομών υπερβαίνει τις ασφαλιζόμενες αξίες κατά το οριζόμενο παραπάνω ποσοστό. Εάν το υπερβάλλον είναι ανώτερο του ποσοστού αυτού, δηλαδή του οριζόμενου ποσοστού 20%, τότε, ο ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής για το επιπλέον του ποσοστού αυτού.

Double-J  Επείγουσα τεχνική βοήθεια

Σύμφωνα με τους όρους και τα όρια που αναφέρονται στο Προσάρτημα Παροχής Υπηρεσιών Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας.

Double-J  Θύελλα , καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, παγετό, χαλάζι

Καλύπτονται οι Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Παγετό και Χαλάζι σε ασφαλισμένα αντικείμενα εντός στεγασμένου χώρου.

Ισχύει απαλλαγή σε κάθε ζημιά, 5% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των € 350,00

Double-J  Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών και ή σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης – ψύξης και ή ύδρευσης και ή αποχέτευσης

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από νερά που προέρχονται από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών, σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Καλύπτονται επίσης οι ιδίες ζημιές των σωληνώσεων.

Ισχύει απαλλαγή σε κάθε ζημιά, 5% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των € 350,00

Double-J  Αστική ευθύνη προς τρίτους από διαρροή ύδατος

Καλύπτονται οι ζημιές τρίτων από διαρροή υδάτων.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 1.500,00

Double-J  Εξοδα άντλησης υδάτων

Καλύπτονται τα έξοδα για την άντληση υδάτων μετά από επέλευση καλυπτομένου κινδύνου.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 900,00 ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Στάσεις , απεργίες οχλαγωγίες πολιτικές ταραχές

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών κτλ.

Double-J  Κακόβουλη ενέργεια

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια κακόβουλων ενεργειών.

Double-J  Ζημιές από έκρηξη του ίδιου του λέβητα κεντρικής θέρμανσης και ή θερμοσίφωνα και ή φιαλών υγραερίου και ή εγκαταστάσεων συσκευών φωταερόυ

Καλύπτονται οι ιδίες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης που προκλήθηκαν από έκρηξη του ίδιου του λέβητα.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 6.000,00 ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Απώλεια μισθώματος

Καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη το τεκμαρτό ενοίκιο σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης ή το ενοίκιο του συμβολαίου σε περίπτωση μίσθωσης μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου που καθιστά το σπίτι ακατοίκητο.

Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου της Οικοδομής και η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας περιορίζεται απολύτως και μόνο στον αναγκαίο χρόνο αποκατάστασης των ζημιών, με μέγιστη χρονική διάρκεια τους 12 μήνες

Double-J  Ζημιές οικοδομής συνέπεια διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης με σκοπό την κλοπή

Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο, για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 6.000,00 ανά γεγονός

Double-J  Κλοπή και ή ζημιές συνέπεια κλοπής της οικοσκευής

Καλύπτονται οι ζημιές και η απώλεια αντικειμένων της οικοσκευής από διάρρηξη.

Ισχύει απαλλαγή σε κάθε ζημιά 5% επί του ποσού της ζημιάς, με ελάχιστο το ποσό των € 500,00

Double-J  Ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Θραύση υαλοπινάκων θυρών & παραθύρων καθρεπτών

Καλύπτονται οι ζημιές λόγω θραύσης των υαλοπινάκων ή κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και των καθρεπτών από οποιαδήποτε αιτία. Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00 ανά γεγονός και μέχρι του ποσού των € 900,00 ετησίως

Double-J  Πρόσκρουση οχήματος

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από την πρόσκρουση οχήματος εφόσον το όχημα δεν ανήκει στον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του ή εφόσον όχημα ιδιοκτησίας τρίτου δεν οδηγείται από τον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του .

Double-J  Ζημιές του ηλεκτρικού πίνακα και των καλωδιώσεων του συνέπεια βραχυκυκλώματος

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 300,00 ανά γεγονός και μέχρι του ποσού των € 600,00 ετησίως

Double-J  Εξοδα μετακόμισης του ασφαλιζομένου περιεχομένου

Καλύπτονται τα έξοδα μετακόμισης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00, ανά γεγονός και ετησίως

Double-JΕξοαδα προσωρινής μεταστέγασης του ασφαλιζομένου περιεχομένου

Καλύπτονται τα έξοδα προσωρινής μεταστέγασης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 600,00, ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Εξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο μετά από καλυπτόμενη ζημιά 

Καλύπτονται τα έξοδα ξενοδοχείου οποιασδήποτε κατηγορίας εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

Ισχύει για περίοδο μέχρι 30 ημέρες και με ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το ποσό των € 1.800,00, ανά γεγονός και ετησίως

Double-J  Ασφαλιστική κάλυψη του περιεχομένου σε προσωρινή δ/νση , συνέπεια επέλευσης ζημιάς οφειλόμενης σε πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση κεραυνού, πτώση/ πρόσκρουση αεροσκαφών και πυρκαγιά από δάσος στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα

Ισχύει για το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου.

Καλύπτονται οι ζημιές στην οικοσκευή από Πυρκαγιά, Πτώση κεραυνού, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών και Πυρκαγιά από Δάσος

Παρέχεται για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες

Double-J  Πτώση δέντρων – ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στυλών

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκαλούνται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή από πτώση δέντρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων από φυσικές και μόνο αιτίες. Καλύπτεται επιπλέον και το κόστος απομάκρυνσης αυτών.

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος απομάκρυνσης αυτών, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των € 300,00, ανά γεγονός και ετησίως.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ( € )
Double-JΚτίριο 84,09
Double-JΠεριεχόμενο 52,53
Double-JΕτήσιο Κόστος 136,62
Double-JΔόση Τριμήνου 34,16

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

home-family

Ρωτήστε μας για τα εναλλακτικά πακέτα ασφάλισης Α’  ή  Β΄  ή  C΄

 

Συγκριτικό Κόστος Πακέτων

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ Κτίριο € 54,82
Περιεχόμενο € 19,19
Full Home
A
Ετήσιο Κόστος € 74,00
ΠΑΚΕΤΟΥ
Δόση Τριμήνου € 18,50
ΚΟΣΤΟΣ Κτίριο € 62,27
Περιεχόμενο € 21,79
Full Home
B
Ετήσιο Κόστος € 84,07
ΠΑΚΕΤΟΥ
Δόση Τριμήνου € 21,02
ΚΟΣΤΟΣ Κτίριο € 76,91
Περιεχόμενο € 34,57
Full Home
C
Ετήσιο Κόστος € 111,47
ΠΑΚΕΤΟΥ
Δόση Τριμήνου € 27,87
ΚΟΣΤΟΣ Κτίριο € 84,09
Περιεχόμενο € 52,53
Full Home
D
ΠΑΚΕΤΟΥ Ετήσιο Κόστος € 136,62
Δόση Τριμήνου € 34,16
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close