τι κάνω σε περίπτωση νοσηλείας


τα διαδικαστικά της εισαγωγής μας και της εξόδου μας από το Νοσοκομείο όπως και όλα τα απαραίτητα έγγραφα κανονικά δε θα έπρεπε να μας απασχολούν.

για το λόγο αυτόν υπάρχει  και ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σας προκειμένου να απλουστεύσει με τις γνώσεις του τη διαδικασία αλλά και να φροντίσει για όλα τα στάδια της νοσηλείας μας.

τι βήματα όμως πρέπει να ακολουθήσουμε σε μια νοσηλεία.

καλέστε τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο

    • αν δεν είναι διαθέσιμος επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Ασφαλιστικής εταιρείας που έχετε εμπιστευτεί. Τα περισσότερα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο.

ενημερώστε τον/τους για την πρόθεσή σας να νοσηλευτείτε και ζητήστε διευκρινήσεις σε τυχόν απορίες σας. Είναι σημαντικό για δική σας διευκόλυνση να επιλέξετε ένα συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο με την Ασφαλιστική σας νοσοκομείο.

ελέγξτε τι ακριβώς ασφαλιστική κάλυψη έχετε. Αν έχετε π.χ. συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας, το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας κατά νοσηλεία όπως επίσης και την απαλλαγή που τυχόν έχετε κατά νοσηλεία (όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται μέσα στο συμβόλαιό σας).

αναγγελία Νοσηλείας

κατά την είσοδό σας στο νοσοκομείο απευθυνθείτε στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου για τη διαδικασία εισαγωγής.

αν δεν έχετε επιλέξει συμβεβλημένο Νοσοκομείο θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία σας.

τέλος, περάστε στο γραφείο που διατηρεί στο συμβεβλημένο νοσοκομείο η εταιρεία σας.

ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος σας θα πρέπει να σας καθοδηγεί

σημαντικά έγγραφα – δικαιολογητικά

πριν την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο σιγουρευτείτε ότι έχετε μαζί σας:

  • ταυτότητα
  • αριθμό συμβολαίου -βρίσκετε στην πρώτη σελίδα του έντυπου συμβολαίου σας ‘η και στην τελευταία σας απόδςιξη πληρωμής-.
  • ιατρική γνωμάτευση (παραπεμπτικό) που θα περιγράφει την πάθηση και το λόγο εισαγωγής σας
  • ιατρικό ιστορικό (Αντίγραφα εξετάσεων σχετικών με την πάθηση)
  • βιβλιάριο του Κοινωνικού σας φορέα ώστε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας.

σε κάθε συμβεβλημένο ή συνεργαζόμενο Νοσοκομείο η πληρωμή των εξόδων για την νοσηλεία γίνεται απευθείας από την Ασφαλιστική σας.

αν έχετε προσκομίσει και το θεωρημένο βιβλιάριο υγείας σας τότε το ποσό της συμμετοχής σας (αν υπάρχει – εξαρτάται από το συμβόλαιο που έχετε) θα μειωθεί  ίσως και να μηδενιστεί.

αν δεν έχετε επιλέξει συμβεβλημένο νοσοκομείο τότε θα πρέπει να επιβαρυνθείτε τα έξοδα νοσηλείας & τις ιατρικές αμοιβές. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κρατήσει όλες τις πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις όπως και το εισιτήριο – εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η διαδικασία αποζημίωσης σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί απολογιστικά.

για μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

  • απευθυνθείτε στον Κοινωνικό Ασφαλιστικό σας Φορέα
  • αν το νοσοκομείο σας δεν έχει απευθείας συνεργασία με τον κοινωνικό ασφαλιστικό σας φορέα, θα πρέπει να υποβάλετε μόνοι σας τα έξοδα που κάνατε. Στη συνέχεια θα πρέπει να προμηθευτείτε πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής του φορέα σας στις συνολικές δαπάνες τις νοσηλείας σας και κρατήστε φωτοτυπίες των αποδείξεων των εξόδων.
  • απευθυνθείτε στον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο και παραδώστε του όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και βεβαιώσεις που έχετε συλλέξει μαζί με ένα έντυπο κατάθεσης αποζημίωσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Εκείνος θα φροντίσει για την αποζημίωσή σας όπως επίσης για τυχόν λεπτομέρειες που ποικίλουν ανάλογα το συμβόλαιο που έχετε και το μέγεθος του κόστους της νοσηλείας σας.

αποζημίωση

η κάθε Ασφαλιστική εταιρεία διαφέρει ως προς τις ημέρες που χρειάζεται προκειμένου να αποζημιώσει τον πελάτη.

ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος σας πρέπει να έχει την απάντηση.

ας κρατήσουμε επαφή

 


δείτε :

 

δείτε την φόρμα » διερέυνηση ασφαλιστικών αναγκών » ωστε να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση στην συνάντηση που θα ακολουθήσει

Αρέσει σε %d bloggers: