πλανο συνταξιοδοτικής αποταμίευσης

η Αθηνά είναι 35 ετών παντρεμένη μητέρα δυο παιδιών & Αρχιτέκτων Μηχανικός στο επάγγελμα .
σχεδιάσαμε το συνταξιοδοτικό της πλάνο και εξασφάλισε για την ίδια στην ηλικία των 60 ετών μηνιαία σύνταξη  που  της κοστίζει  100,76 € τον μήνα !

σημερινή ηλικία 35 ετών
διάρκεια 25 έτη
ηλικία έναρξης σύνταξης 60 ετών
μηνιαία σύνταξη εγγυημένη για 10 έτη 342,68 €
μηνιαία σύνταξη εγγυημένη για 15 έτη 237,23 €
μηνιαία σύνταξη εγγυημένη για 20 έτη 184,63 €
εγγυημένο εφάπαξ 38.083,48 €
8ixJcKwq_400x400 ετήσιο ασφάλιστρο αποταμίευσης

1.200,00 €

εγγ. Εισφορά

9,08 €

ετήσιο Κόστος

1.209,08 €

8ixJcKwq_400x400 μηνιαία 

100,76 

πρώτη Δόση

110,76 €

στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις

μπορούμε να θωρακίσουμε το πλάνο με την κάλυψη της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση ολικής ανικανότητας με πρόσθετο ετήσιο  ασφάλιστρο 41,4 €

my

family-conservatorship

με το images  σας προσφέρουμε έναν ευέλικτο μηχανισμό για να διαμορφώσετε όπως εσείς επιθυμείτε, τον αποταμιευτικό σχεδιασμό για σας και την οικογένειά σας και να εξασφαλίσετε με τους καλύτερους όρους:

  • ελεύθερη επιλογή μεταξύ σταθερού και αυξανόμενου (+3% κατ’ έτος) ετήσιου ασφαλίστρου.
  • εγγυημένη μηνιαία σύνταξη για διάρκεια 10,15,20 ή 25 έτη ή
  • εγγυημένο εφάπαξ σε όποια ηλικία εσείς επιλέξετε

εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στη λήξη της ασφάλισης μίας από τις παρακάτω μορφές σύνταξης

  1. σύνταξη άλλης διάρκειας πέραν των 10,15,20,25 ετών Σύνταξη συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξάντλησης του κεφαλαίου
  2. ισόβια μηνιαία σύνταξη
  3. ισόβια μηνιαία σύνταξη με εγγυημένη περίοδο καταβολής 5 ή 10 έτη (υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος είναι τουλάχιστον 55 ετών)
  4. ισόβια μεταβιβαζόμενη σύνταξη κατά 100% σε τρίτο πρόσωπο (υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος είναι τουλάχιστον 55 ετών)

8ixJcKwq_400x400εξασφάλιση σε περίπτωση απώλειας ζωής με την επιστροφή των καταβληθέντων ασφαλίστρων

  • σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την περίοδο αποταμίευσης προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι και επιβαρύνσεις.
  • σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της παροχής της εγγυημένης σύνταξης 10, 15, 20 ή 25 ετών, επιστρέφεται στον/ους δικαιούχο/χους η παρούσα αξία των υπολειπόμενων καταβολών, σύμφωνα με την τεχνική βάση με την οποία έχει υπολογιστεί η σύνταξη.

8ixJcKwq_400x400απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων –συμπληρωματική κάλυψη

σε περίπτωση Μόνιμης ολικής ανικανότητας από οποιαδήποτε αιτία η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική θα πληρώνει αντί για σας τα ασφάλιστρα του συμβολαίου

8ixJcKwq_400x400 εξαγορά

i. κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς του συμβολαίου μετά την παρέλευση 2 ετών από την έναρξη ισχύος και την πληρωμή των αντίστοιχων ετήσιων ασφαλίστρων

ii. κατά τη διάρκεια της εγγυημένης συνταξιοδότησης

παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς. Η αξία εξαγοράς θα είναι ίση με την παρούσα αξία των υπολειπόμενων μηνιαίων συντάξεων σύμφωνα με την τεχνική βάση με την οποία έχιε υπολογιστεί η σύνταξη πλέον του υπολειπόμενου ποσού διαχειριστικών εξόδων.
00021*εδώ  011__point_pointing_finger_hand_click_touch_3-512  Προσυμβατική ενημέρωση_S57
*εδώ  011__point_pointing_finger_hand_click_touch_3-512  Εθνική Ασφαλιστική

περισσότερα για την images καλέστε μας 
για να δημιουργήσουμε το δικό σας αποταμιευτικό  πλάνο !

για συνάντιση γνωριμίας
συμπληρώστε την σχετική φόρμα  &
θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close