πλάνο αποταμίευσης για το παιδί

με το παιδικό πρόγραμμα σας προσφέρουμε έναν ευέλικτο μηχανισμό για να διαμορφώσετε όπως εσείς επιθυμείτε, τον αποταμιευτικό σας σχεδιασμό και να εξασφαλίσετε την οικογένεια σας με τους καλύτερους όρους:

  1. Ελεύθερη επιλογή μεταξύ σταθερού και αυξανόμενου (+3% κατ’ έτος) ετήσιου ασφαλίστρου
  2. Εγγυημένη μηνιαία παροχή για διάρκεια 4,5, ή 10 έτη ή εγγυημένο εφάπαξ σε όποια ηλικία εσείς επιλέξετε
  3. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στη λήξη της ασφάλισης μίας από τις παρακάτω μορφές :
  • Μηνιαίο Εισόδημα άλλης διάρκειας πλην των 4,5,10 ετών
  • Μηνιαίο Εισόδημα συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξάντλησης του κεφαλαίου
  1. Εξασφάλιση σε   περίπτωση   απώλειας   ζωής   με   την   επιστροφή   των καταβληθέντων ασφαλίστρων-family.png
παράδειγμα αποταμιευτικού σχεδιασμού
8ixJcKwq_400x400 ηλικία παιδιού 3 ετών
8ixJcKwq_400x400 διάρκεια  πλάνου  20 έτη
8ixJcKwq_400x400 ηλικία έναρξης μηνιαίων παροχών 23 ετών
8ixJcKwq_400x400  αρχικό ετήσιο ασφάλιστρο αυξανόμενο σταθερά 3% κατ’ έτος 2.400 €
MetroUI-Other-Search-icon μηνιαία παροχή εγγυημένη για 4 έτη 1.613,96 €
MetroUI-Other-Search-icon μηνιαία παροχή εγγυημένη για 5 έτη 1.301,24 €
MetroUI-Other-Search-icon μηνιαία παροχή εγγυημένη για 10 έτη € 676,11 €
MetroUI-Other-Search-icon εγγυημένο εφάπαξ 75.139,07 €

MetroUI-Other-Search-icon σε   περίπτωση  μόνιμης ολικής ανικανότητος ή θανάτου του συμβαλλομένου από οποιαδήποτε αιτία το συμβόλαιό σας  θα πληρώνει αντί για σας τα ασφάλιστρα του συμβολαίουPower

8ixJcKwq_400x400 αρχικό  ετήσιο ασφάλιστρο αποταμίευσης 2.400,00 €
8ixJcKwq_400x400απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων 162,84 €
8ixJcKwq_400x400εγγ. εισφορά 16,14
8ixJcKwq_400x400ετήσιο κόστος 2.578,98 €
8ixJcKwq_400x400μηνιαία μέσω τραπεζικού λογαριασμού 214,92 €
8ixJcKwq_400x400πρώτη Δόση 224,92

στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις

δικαίωμα εξαγοράς

  • κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς του συμβολαίου μετά την παρέλευση 2 ετών από την έναρξη ισχύος και την πληρωμή των αντίστοιχων ετησίων ασφαλίστρων.

  • κατά τη διάρκεια της καταβολής του εγγυημένου εισοδήματος

η αξία εξαγοράς θα είναι ίση με την παρούσα αξία των υπολειπόμενων μηνιαίων εισοδημάτων σύμφωνα με την τεχνική βάση με την οποία έχει υπολογιστεί το μηνιαίο εισόδημα πλέον του υπολειπόμενου ποσού διαχειριστικών εξόδων.

έτος ασφάλισης εξαγορά  πρόοδος ασφαλίστρου
1 2.400,00 €
2 2.336,63 € 2.472,00 €
3 4.203,74 € 2.546,16 €
4 6.240,63 € 2.622,54 €
5 8.910,55 € 2.701,22 €
6 11.976,22 € 2.782,26 €
7 14.819,67 € 2.865,73 €
8 17.810,55 € 2.951,70 €
9 20.954,85 € 3.040,25 €
10 25.606,48 € 3.131,46 €
11 29.577,35 € 3.225,40 €
12 34.160,13 € 3.322,16 €
13 38.322,42 € 3.421,83 €
14 43.123,90 € 3.524,48 €
15 48.230,53 € 3.630,22 €
16 53.126,23 € 3.739,12 €
17 58.255,55 € 3.851,30 €
18 63.627,70 € 3.966,83 €
19 69.252,24 € 4.085,84 €
20 75.139,07 € 4.208,41 €

για συνάντιση γνωριμίας  συμπληρώστε την σχετική φόρμα  &
θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

10-family-beach-day-tips

Αρέσει σε %d bloggers: