το πλάνο αποταμίευσης του Δημήτρη


 • ηλικία του Δημήτρη
3 ετών
 •  διάρκεια  πλάνου 
20 έτη
 •  ηλικία έναρξης μηνιαίων παροχών
23 ετών
 •   αρχικό ετήσιο ασφάλιστρο αυξανόμενο σταθερά 3% κατ’ έτος
2.400 €

 

 •  αρχικό  ετήσιο ασφάλιστρο αποταμίευσης
2.400,00 €
 • απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων
162,84 €
 • εγγ. εισφορά
16,14 €
 

 • ετήσιο κόστος
2.578,98 €
  • μηνιαία μέσω τραπεζικού λογαριασμού
214,92 €
  • πρώτη Δόση
224,92

στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις

 •  μηνιαία παροχή εγγυημένη για 4 έτη
1.613,96 €
 •  μηνιαία παροχή εγγυημένη για 5 έτη
1.301,24 €
 •  μηνιαία παροχή εγγυημένη για 10 έτη
676,11 €
 •  εγγυημένο εφάπαξ
75.139,07 €
 •  σε   περίπτωση  μόνιμης ολικής ανικανότητος ή θανάτου του συμβαλλομένου από οποιαδήποτε αιτία το συμβόλαιό σας  θα πληρώνει αντί για σας τα ασφάλιστρα του συμβολαίου

δικαίωμα εξαγοράς

 • κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς του συμβολαίου μετά την παρέλευση 2 ετών από την έναρξη ισχύος και την πληρωμή των αντίστοιχων ετησίων ασφαλίστρων.

 • κατά τη διάρκεια της καταβολής του εγγυημένου εισοδήματος

η αξία εξαγοράς θα είναι ίση με την παρούσα αξία των υπολειπόμενων μηνιαίων εισοδημάτων σύμφωνα με την τεχνική βάση με την οποία έχει υπολογιστεί το μηνιαίο εισόδημα πλέον του υπολειπόμενου ποσού διαχειριστικών εξόδων.

έτος ασφάλισης εξαγορά  πρόοδος ασφαλίστρου
1 2.400,00 €
2 2.336,63 € 2.472,00 €
3 4.203,74 € 2.546,16 €
4 6.240,63 € 2.622,54 €
5 8.910,55 € 2.701,22 €
6 11.976,22 € 2.782,26 €
7 14.819,67 € 2.865,73 €
8 17.810,55 € 2.951,70 €
9 20.954,85 € 3.040,25 €
10 25.606,48 € 3.131,46 €
11 29.577,35 € 3.225,40 €
12 34.160,13 € 3.322,16 €
13 38.322,42 € 3.421,83 €
14 43.123,90 € 3.524,48 €
15 48.230,53 € 3.630,22 €
16 53.126,23 € 3.739,12 €
17 58.255,55 € 3.851,30 €
18 63.627,70 € 3.966,83 €
19 69.252,24 € 4.085,84 €
20 75.139,07 € 4.208,41 €

δείτε :

 

 

 

με το παιδικό πρόγραμμα σας προσφέρουμε έναν ευέλικτο μηχανισμό για να διαμορφώσετε όπως εσείς επιθυμείτε, τον αποταμιευτικό σας σχεδιασμό και να εξασφαλίσετε την οικογένεια σας με τους καλύτερους όρους:

-family.png

 1. Ελεύθερη επιλογή μεταξύ σταθερού και αυξανόμενου (+3% κατ’ έτος) ετήσιου ασφαλίστρου
 2. Εγγυημένη μηνιαία παροχή για διάρκεια 4,5, ή 10 έτη ή εγγυημένο εφάπαξ σε όποια ηλικία εσείς επιλέξετε
 3. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στη λήξη της ασφάλισης μίας από τις παρακάτω μορφές :
 • Μηνιαίο Εισόδημα άλλης διάρκειας πλην των 4,5,10 ετών
 • Μηνιαίο Εισόδημα συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξάντλησης του κεφαλαίου
 1. Εξασφάλιση σε   περίπτωση   απώλειας   ζωής   με   την   επιστροφή   των καταβληθέντων ασφαλίστρων

σας ενδιαφέρει και :

 

 

 

 

 

δείτε την φόρμα » διερέυνηση ασφαλιστικών αναγκών » ωστε να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση στην συνάντηση που θα ακολουθήσει
ή

 

υ.

[contact-field label="Όνομα" type="name"/][contact-field label="Ηλ. διεύθυνση" type="email" required="1"/][contact-field label="τηλέφωνο επικοινωνίας" type="text" required="1"/][contact-field label="Ιστότοπος" type="url"/][contact-field label="Μήνυμα" type="textarea"/][/contac