κώδικας δεοντολογίας

με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, ο Κώδικας Δεοντολογίας – «Οι αξίες και οι δεσμεύσεις μας» περιλαμβάνει τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και συμπυκνώνει ένα σύστημα 10 βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία των εταιριών και δεσμεύουν όλα τα μέλη της.

ένα σύστημα κανόνων που μπορεί ο ίδιος ο ασφαλισμένος να ελέγχει.

είναι ουσιαστικά ένας απλός, συνοπτικός και πρακτικός οδηγός, ένα σύστημα κανόνων, για το σύνολο των διαδικασιών των ασφαλιστικών εταιριών, από τις πιο απλές και καθημερινές, ως τις πιο σημαντικές και σύνθετες, που δίνει στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν οι ίδιοι την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία των εταιριών.

κώδικας Δεοντολογίας της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς

  • Ακεραιότητα: Είναι σταθερή δέσμευσή μας να συνδιαλλασσόμαστε με τους πελάτες μας, με τρόπο έντιμο, ηθικό και πάντα σύμφωνο με τους νόμους. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι όλοι οι συνεργάτες μας τηρούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «κώδικας δεοντολογίας»

social profile

+30 6977 260 101

 |   linkedin   |  twitter  |  you tube  |  facebook page instagram  |

αξιοποιούμε το video conference

σε όλες τις »πλατφόρμες»αφήστε το τηλέφωνό σας για να σας καλέσουμε.

Αρέσει σε %d bloggers: