συνταξιοδοτικά συμβόλαια – αναγκαίοι σύμμαχοι …

 ….ενός βιώσιμου συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων

το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξακολουθεί να βαρύνει δυσβάσταχτα τις προβλέψεις και τις αντοχές του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ οι παροχές του προς το κοινωνικό σύνολο απέχουν αισθητά από τις προσδοκίες μας και, μάλιστα, αποδυναμώνονται κατά το πέρασμα των ετών.

κατά τη διάρκεια αρκετών εκ των πλέον πρόσφατων δεκαετιών, οι εξελίξεις περί του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της χώρας μας έχουν βρεθεί και παραμένουν με συνέπεια στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας, αλλά και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας μας, της οικονομίας και της πολιτικής, καθώς αποδεικνύονται δυσμενείς και επηρεάζουν το παρόν και το μελλοντικό βιοτικό επίπεδο συμπολιτών μας, καθώς και πλειάδας σημαντικών δεικτών οικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Μάλιστα, καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν καταβληθεί πολυάριθμες προσπάθειες, εκφραζόμενες σε

Συνεχίστε την ανάγνωση του «συνταξιοδοτικά συμβόλαια – αναγκαίοι σύμμαχοι …»