σε ατύχημα εκτός Ελλάδας


εφοδιαστείτε με την Πράσινη κάρτα από τον ασφαλιστή σας

Η Πράσινη Κάρτα ή το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης χρειάζεται όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και εκδίδεται μόνο στην Ελλάδα.

στην ουσία πιστοποιεί ότι έχετε ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη για το όχημά σας με το οποίο ταξιδεύετε εκτός Ελλάδος.

συμβουλές για Τροχαίο Ατύχημα στο Εξωτερικό

 • σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνους Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για περαιτέρω οδηγίες. Σας επισημαίνουμε ότι στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας σας, αναγράφονται όλα τα στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα.
 • σε περίπτωση που ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, δώστε στον άλλο οδηγό αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας, και επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρία ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για να δηλώσετε το ατύχημα.
 • σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, και διεκδικείτε αποζημίωση φροντίστε να κρατήσετε πλήρη στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος που σας  χτύπησε και να ζητήσετε από τον άλλο οδηγό να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αποζημίωσή σας εάν το αυτοκίνητο σας πρέπει να επισκευαστεί όσο βρίσκεται στο εξωτερικό.
  εάν το ατύχημα, στο οποίο δεν είστε εσείς υπαίτιος, έχει συμβεί σε χώρα της ΕΕ μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωσή σας επιστρέφοντας στην Ελλάδα απευθυνόμενος για πληροφορίες είτε στο Επικουρικό Κεφάλαιο της Ελλάδας, όπου λειτουργεί το Κέντρο Πληροφοριών με τους αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών κρατών-μελών της Ε.Ε. είτε στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Οργανισμός αποζημίωσης), στην περίπτωση που  η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.
  οι αντιπρόσωποι ζημιών 4ης Οδηγίας των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών. Για να τους δείτε πατήστε εδώ:http://www.hic.gr/hic/GR/Search_Repr.aspx

συμβουλές για Τροχαίο Ατύχημα στην Ελλάδα με όχημα με ξένες Πινακίδες

 • καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.
 • φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του.
 • σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτoκινήτου.
 • ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Αν υπάρχει δυνατότητα να φωτοτυπήσετε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης.
  αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3 ,4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας ή της Συνοριακής ασφάλισης. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος.
 • ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό να συμπληρώσετε την φιλική δήλωση ατυχήματος. Είναι πολύ πιθανόν να διαθέτει και εκείνος μία παρόμοια στην δική του γλώσσα. Παρότι δεν μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρία σας να αναλάβει την πληρωμή της ζημίας, η φιλική δήλωση θα σας βοηθήσει στον διακανονισμό του ατυχήματος.
 • επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για περαιτέρω οδηγίες.

διακαβονισμός ζημιών.

το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή προέρχεται από χώρα το Γραφείο της οποίας έχει υπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας που βασίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και την πινακίδα κυκλοφορίας.

 • η Ενοποιημένη Συμφωνία έχει προβλέψει τον Διορισμό Ανταποκριτών αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών στο εξωτερικό.
 • σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο να σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας.
 • σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή της στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.
 • έρευνα Ασφαλιστικής κάλυψης.
  αν σε ατύχημα που έχει γίνει στην Ελλάδα έχει εμπλακεί όχημα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, κάθε Αστυνομική Αρχή ή ασφαλιστική επιχείρηση που έχει επιληφθεί του ατυχήματος υποχρεούται αμέσως να γνωστοποιήσει με έγγραφο στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης τον τόπο συνήθους στάθμευσης, τον αριθμό κυκλοφορίας και πλήρη στοιχεία για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ή των αυτοκινήτων τα οποία έχουν εμπλακεί στο ατύχημα στην Ελλάδα (Άρθρα. 32 κ.ν. 489/76).
  Παρόλα αυτά υπάρχει περίπτωση να μην κρατηθούν από την Τροχαία που επιλαμβάνεται τα απαραίτητα στοιχεία ή οι συνθήκες του ατυχήματος να μην επέτρεψαν την συλλογή επαρκών στοιχείων ασφαλιστικής κάλυψης π.χ. εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος από τον αλλοδαπό αυτοκινητιστή.Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον το αλλοδαπό όχημα προέρχεται από χώρα που ανήκει στο Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας που βασίζεται στον τόπο συνήθους στάθμευσης του οχήματος, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και αφού υπάρχουν κάποια στοιχεία της ταυτότητας του οχήματος όπως ο πλήρης αριθμός κυκλοφορίας, τύπος και μάρκα οχήματος και η χώρα προέλευσης, διεξάγει έρευνα με το αντίστοιχο Γραφείο της χώρας που έχει εκδώσει την πινακίδα κυκλοφορίας για την ανεύρεση στοιχείων ασφαλιστικής κάλυψης.
 • πληρωμή αποζημιώσεως
  Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης εγγυάται την πληρωμή ζημιών που προκαλούν ελληνικά οχήματα στο εξωτερικό τα οποία είναι εφοδιασμένα με Πράσινη Κάρτα του ΓΔΑ ή θεωρούνται ασφαλισμένα με Τεκμαρτή Ασφαλιστική Κάλυψη σε χώρα που ανήκει στο Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας που βασίζεται στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

το γραφείο Διεθνούς ασφάλισης.

Επικοινωνία

Ξενοφώντος 9, Σύνταγμα    Αθήνα 105 57

Τ. 210 3236562

Website: www.mib-hellas.gr     E-mail: claims@mib-hellas.gr

τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος σε άλλη χώρα της ΕΕ;

χρήσιμες συμβουλές σχετικά με όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ταξιδιώτης για την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του στο εξωτερικό σε περίπτωση ατυχήματος, παρέχει η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ, europa.eu:

 • αν έχετε ατύχημα στο εξωτερικό, εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία συνέβη το ατύχημα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης μπορεί να είναι διαφορετική απ’ ό,τι στη χώρα σας.
 • εάν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό, μην εγκαταλείψετε τον τόπο του ατυχήματος. Μιλήστε με τον άλλο οδηγό και καλέστε την αστυνομία και/ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εφόσον χρειάζεται.
 • φροντίστε να σημειώσετε τα απαραίτητα στοιχεία του άλλου εμπλεκόμενου μέρους καθώς και τις συνθήκες του ατυχήματος.

έκθεση ατυχήματος

θα πρέπει να συντάξετε έκθεση ατυχήματος στον τόπο του ατυχήματος.

ο ασφαλιστής σας συνήθως σας προμηθεύει με το έντυπο δήλωσης ατυχήματος. Ορισμένες ενώσεις ασφαλιστών έχουν συντάξει ένα κοινό «Ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος». Το έντυπο αυτό θα σας βοηθήσει να συλλέξετε γρήγορα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα διευκολύνει τον διακανονισμό τυχόν ασφαλιστικών απαιτήσεων.

αν δεν διαθέτετε έντυπο δήλωσης ατυχήματος ή ασφάλειας, φροντίστε να σημειώσετε τα εξής στοιχεία:

– ημερομηνία και τόπο του ατυχήματος
– λεπτομερή στοιχεία για τυχόν τραυματισμούς, υλικές ζημιές και μάρτυρες (βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε τα στοιχεία επικοινωνίας τους)
– στοιχεία επικοινωνίας του άλλου οδηγού (όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου)
– στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας του άλλου οδηγού (και αριθμό συμβολαίου)
– στοιχεία για το όχημα του άλλου οδηγού (αριθμό κυκλοφορίας, χώρα ταξινόμησης, μάρκα και τύπο – και τα ίδια στοιχεία για τυχόν ρυμουλκούμενα)
– στοιχεία επικοινωνίας των αστυνομικών αρχών στις οποίες αναφέρθηκε το ατύχημα
– συνθήκες του ατυχήματος

αν εσείς και ο άλλος οδηγός συμφωνείτε σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, θα πρέπει να υπογράψετε σχετική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο διακανονισμός των ασφαλιστικών απαιτήσεων.

μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να παραδεχθείτε ευθύνη. Επίσης, πρέπει να υπογράψετε την έκθεση ατυχήματος μόνο αν την κατανοείτε πλήρως.

σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, ο ασφαλιστής σας θα προβεί σε διακανονισμό της διαφοράς με τον ασφαλιστή του άλλου οδηγού. Για τον διακανονισμό, ο ασφαλιστής θα βασιστεί στην αστυνομική έκθεση, στην εκτίμηση των ζημιών ή σε άλλες πληροφορίες.

προς υποστήριξη της αξίωσής σας θα πρέπει να συλλέξετε:

– φωτογραφίες
– καταθέσεις μαρτύρων και/ή
– αστυνομική έκθεση.

πρέπει να δηλώσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρεία ακόμη και αν δεν επιθυμείτε να εγείρετε αξιώσεις.

η  ασφάλεια που έχετε στη χώρα σας θα σας καλύψει αν προκαλέσετε τον τραυματισμό τρίτων (ευθύνη έναντι τρίτων) σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

ωστόσο, άλλου είδους ζημίες όπως τραυματισμός που έχετε υποστεί εσείς (ασφαλιστική κάλυψη οδηγού), ζημίες από φωτιά ή κλοπή στο εξωτερικό, δεν καλύπτονται από όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Για όλα αυτά, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον ασφαλιστή σας προτού αναχωρήσετε από τη χώρα σας.

η ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτει όλους τους επιβάτες του οχήματός σας, εκτός από τον οδηγό. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης, για τυχόν σωματικές βλάβες του οδηγού.

διαβάστε εδώ τι προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης για αυτοκίνητο.


ας κρατήσουμε επαφή

 

 

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: