Φιλικός διακανονισμός

το  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ » – φιλικός διακανονισμός–  είναι ένας εύκολος τρόπος αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρεία. αντί για την εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

ο φιλικός διακανονισμός καθιερώθηκε κατά κύριο λόγο για τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καθώς έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:

  • λιγότερες και πιο άμεσες διαδικασίες για σας.
  • ταχύτερη καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούστε.
  • μικρότερη ανάγκη για προσφυγή, δική σας ή της εταιρίας σας, στα δικαστήρια, με τη μείωση του σχετικού κόστους που συνεπάγεται αυτό.
  • λιγότερες διενέξεις ανάμεσα σε σας και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες
  • Δυνατότητα να αποζημιωθείτε από την εταιρία που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε, έχοντας προφανώς δική σας άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

ο φιλικός διακανονισμός ισχύει από την 1η Μαΐου 2000, όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ασφάλιση Αυτοκινήτων στην Ελλάδα, προχωρώντας σε μια Συμφωνία Κυρίων, καθιέρωσαν αυτό το σύστημα αποζημίωσης, απαλλάσσοντάς σας από την ανάγκη να στραφείτε κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.

το  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – .» εδώ η συμφωνία> sap  ) ενεργοποιείται στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ’ αυτήν.

πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλισης Αυτοκινήτων.

η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε το 2000 με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές, ενώ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2005 επεκτάθηκε και στα ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες.

με τη Συμφωνία, χωρίς να αλλάξει σε τίποτε η υφιστάμενη νομοθεσία για υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθιερώνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησής σας από τη δική σας ασφαλιστική επιχείρηση. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα έχουν την ευκαιρία να σας αποδείξουν ότι βρίσκονται κοντά σας, έτοιμες να σας υποστηρίξουν και να σας εξυπηρετήσουν, όποτε υπάρξει ανάγκη.

αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων, που όταν συμβούν οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου 100% ή έστω κατά 50%.

Τι είναι το έντυπο φιλικής δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος;

το Εντυπο Φιλικού Διακανονισμουείναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο, το οποίο χορηγείται από την ασφαλιστική, για να γίνει η περιγραφή του ατυχήματος με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.

σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην ασφαλιστική του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στον Φιλικό Διακανονισμό.

η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα(10) εργάσιμες μέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης καθώς επίσης και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

Εταιρίες ππου συμμετέχουν στο σύστημα άμεσης πληρωμής_ΣΑΠ  <<< για download

Εντυπο Φιλικού Διακανονισμου<<< για download

οι  εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού ((Σ.Α.Π) το  2019

AIG EUROPE S.A.

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

ERGO Α.Α.Ε. Ζ.

EURO INSURANCES LTD

EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ

GENERALI HELLAS A.A.E.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.

Hellas Direct INSURANCE LTD

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

PRIME INSURANCE LTD

QIC EUROPE LTD (από 1/12/2018)

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ

ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

   

 

 

 

για συνάντηση γνωριμίας συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα  ώστε να επικοινωνήσω σύντομα μαζί σου.

[contact-field label="Όνομα" type="name"/][contact-field label="Ηλ. διεύθυνση" type="email" required="1"/][contact-field label="τηλέφωνο επικοινωνίας" type="text" required="1"/][contact-field label="Ιστότοπος" type="url"/][contact-field label="Μήνυμα" type="textarea"/][/contac