φιλικός διακανονισμός


ο Φιλικός Διακανονισμός αποτελεί ένα σύστημα αποζημίωσης που επιτρέπει στον ασφαλισμένο που δεν ευθύνεται για το τροχαίο να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία και όχι από την εταιρεία του υπαίτιου οδηγού. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα μέσω της φιλικής δήλωσης να αποζημιωθούν πιο γρήγορα, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες και πολλές φορές κοστοβόρες διαδικασίες και τις δικαστικές διενέξεις.

εξαιρετικά σημαντικό για τον αναίτιο του ατυχήματος, ενώ μερικά από τα έξοδα υλικών ζημιών που καλύπτονται από το φιλικό διακανονισμό είναι τα παρακάτω:

  • Όλα τα έξοδα για την επισκευή του οχήματος ή το ποσό της αποζημίωσης αν καταστραφεί ολοκληρωτικά .
  • Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για τη μεταφορά του οχήματος, αν αυτή χρειαστεί.
  • Υπενθυμίζουμε ότι τα συμφωνημένα όρια αποζημίωσης διαμορφώνονται στα 6.500 ευρώ για την αποζημίωση υλικών ζημιών και στα 30.000 ευρώ για την αποζημίωση σωματικών βλαβών για κάθε ατύχημα συνολικά, ενώ πρέπει και οι 2 ασφαλιστικές εταιρείες να μετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής.

με γνώμονα λοιπόν ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες μετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αν είστε είτε υπαίτιος του ατυχήματος μην αρνηθείτε την ευθύνη της πρόκλησης του ατυχήματος και της ζημιάς.

Η ασφαλιστική σας εταιρεία θα τακτοποιήσει τα πάντα και δεν θα ταλαιπωρήσετε τον αναίτιο του ατυχήματος με ανούσιο τρέξιμο και καθυστέρηση της επισκευής του οχήματός του.

ας κρατήσουμε επαφή

το  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ » -ΣΑΠ / φιλικός διακανονισμός–  είναι ένας εύκολος τρόπος αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρεία. αντί για την εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

ο φιλικός διακανονισμός καθιερώθηκε κατά κύριο λόγο για τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καθώς έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:

  • λιγότερες και πιο άμεσες διαδικασίες για σας.
  • ταχύτερη καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούστε.
  • μικρότερη ανάγκη για προσφυγή, δική σας ή της εταιρίας σας, στα δικαστήρια, με τη μείωση του σχετικού κόστους που συνεπάγεται αυτό.
  • λιγότερες διενέξεις ανάμεσα σε σας και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες
  • Δυνατότητα να αποζημιωθείτε από την εταιρία που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε, έχοντας προφανώς δική σας άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

ο φιλικός διακανονισμός ισχύει από την 1η Μαΐου 2000, όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ασφάλιση Αυτοκινήτων στην Ελλάδα, προχωρώντας σε μια Συμφωνία Κυρίων, καθιέρωσαν αυτό το σύστημα αποζημίωσης, απαλλάσσοντάς σας από την ανάγκη να στραφείτε κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.

το  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – .» εδώ η συμφωνία> sap  ) ενεργοποιείται στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ’ αυτήν.

πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλισης Αυτοκινήτων.

η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε το 2000 με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές, ενώ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2005 επεκτάθηκε και στα ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες.

με τη Συμφωνία, χωρίς να αλλάξει σε τίποτε η υφιστάμενη νομοθεσία για υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθιερώνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησής σας από τη δική σας ασφαλιστική επιχείρηση. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα έχουν την ευκαιρία να σας αποδείξουν ότι βρίσκονται κοντά σας, έτοιμες να σας υποστηρίξουν και να σας εξυπηρετήσουν, όποτε υπάρξει ανάγκη.

αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων, που όταν συμβούν οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου 100% ή έστω κατά 50%.

Τι είναι το έντυπο φιλικής δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος;

το ΄΄ Εντυπο Φιλικού Διακανονισμου ΄΄ είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο, το οποίο χορηγείται από την ασφαλιστική, για να γίνει η περιγραφή του ατυχήματος με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.

ας κρατήσουμε επαφή

Αρέσει σε %d bloggers: