Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών


η Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την εγκατάστασή τους ή/και την καλή λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, όπως αυτά προκύπτουν από την πώληση της παραγόμενης, από τις μονάδες τους, ενέργειας.

καλύπτονται:

 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εντός οικοπέδων
 • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις πάνω σε ταράτσες κατοικιών.

Οι Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μπορούν να ασφαλιστούν είτε:

 • Κατά Παντός Κινδύνου – Erection All Risks
  • Υλικές Ζημίες
  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εκτέλεση του έργου
 • Κατά τη λειτουργία τους
  • Ασφάλιση Περιουσίας
  • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών
  • Απώλεια Κερδών

Αρέσει σε %d bloggers: